شرح وظایف دفتر مطالعات طرح های سد و نیروگاه

1
انجام مطالعات پتانسيل يابي ، امکان سنجي اولیه ، نهایی و تفضیلی سدها و نیروگاههای برقابی و بکارگيري روش‌هاي نوين استحصال آب و توسعه انرژي‌هاي نوين در محدوده حوزه های آبریز استان خوزستان
2
تهیه شرح خدمات وانجام هماهنگي هاي لازم جهت انعقاد قرارداد خدمات كار فرمايي از قبيل نقشه برداري،ژئوتكنيك ، ژئوفیزیک و غيره.
3
انجام مطالعات ميراث فرهنگي ، زیست محیطی ، ارزيابي مالي ، اقتصادي و پدافند غیرعامل و ... طرحهای مطالعاتی سد و نیروگاه
4
انجام مطالعات امکان‌سنجي در سطح استان به منظور شناسايي پروژه‌هاي جذاب و توجيه‌پذير براي بخش خصوصي با روش‌هاي مختلف سرمایه گذاری .
5
انجام مطالعات علاج بخشي سدها و نيروگاهها و خدمات مربوطه.
6
تهیه گزارشات پیشرفت ماهانه مطالعات در دست اقدام .
7
انجام مطالعات مربوط به مدلهای فیزیکی سدها و نیروگاهها .
8
تهيه پيش نويس موافقتنامه هاي اعتباری مربوط به طرحهاي مطالعاتي و پیگیریهای مربوطه .
9
برگزاري جلسات مستمر با مشاورين براي بررسي وضعيت فني و پيشرفت فيزيكي طرحهای مطالعاتی سد و نیروگاه .
10
ارسال نتايج و گزارشات مطالعات و نقشه برداري به مراجع ذيصلاح براي بررسي و اخذ تائيديه نهايي.
11
پیگیریهای مربوط به اخذ تأييديه نهايي مطالعات از دفاتر فنی سازمان و شرکت مدیریت منابع آب ایران .
12
تنظیم و بروز آوري شرح خدمات و پيش‌نويس قراردادهاي منعقده با مشاوران و پیگیریهای مربوطه تا ابلاغ قراردادهای مطالعاتی .
13
بررسی وضعیت کمی و کیفی مطالعات و نظارت مستمر بر عملیات کارگاهی ( ژئوتکنیک ، نقشه برداری ، زیست محیطی و ... )
14
بررسی صورتحساب هاي مربوط به حق الزحمه مشاورین بر اساس مفاد قراردادهای فی ما بین .
15
بررسي های مربوط به درخواست های اشخاص ، سازمانها و ارگانهای مختلف در خصوص مباحث مربوط به تامین آب و تولید انرژی .
16
بررسی و پاسخ به استعلام های اشخاص ، سازمانها و ارگانهای مختلف در رابطه با تداخل یا عدم تداخل آنها با طرحهای مطالعاتی .

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل