نشانی
اهواز، اتوبان گلستان، پنچ طبقه، سازمان آب و برق خوزستان ، ساختمان معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه ، طبقه دوم
صندوق پستی 61335-137
تلفن مستقیم 061-33336403
061-33737177
تلفن داخلی 5182
5472
فکس 061-33737164
رایانامه ghezelbashan.a<at>kwpa.gov.ir

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل